Vi utför rillning av betonggolv

Betongrillning minskar halkrisken för dina djur

Att rilla betonggolv är den vanligaste tekniken när du vill minska halkrisken för dina djur. Betongrillning eller spårrillning innebär att vi fräser parallella spår i betongen vilket effektivt begränsar halkrisken för dina djur. När djuren har ett stabilt underlag minskar risken för fläkskador, fertiliteten ökar och ni får en säkrare arbetsmiljö att vistas i. Miljön för djuren blir mer trivsam och säker. Det leder till en lugnare besättning vilket i sin tur hjälper till att öka mjölk- och djurproduktion.

Spårrillning eller betongrillning innebär att vi fräser parallella spår i betongen vilket effektivt begränsar halkrisken för dina djur. Mindre eller inga fläkskador, högre fertilitet och mycket lugnare i er besättning hjälper till att öka er mjölk- och djurproduktion till en lägre kostnad.

Fördelar med rillade betonggolv

Begränsar halkrisken

Minskad risk för fläk- och fallskador

Ökat foderintag

Ökad fertilitet

Säkrare arbetsmiljö

Spårrillning för maximalt fäste

Spåren vi fräser i betongen gör vi med hjälp av en spårfräs. Spåren är utformade för att passa kons klövar och ge ett maximalt fäste stabilitet utan att på något sätt skada klövarna. Spårbredden och utformningen vi använder oss av är rekommenderad av flera klövforskare, bland andra Karl Burgi från USA. Att rilla dina betongytor är en mycket effektiv och lönsam metod. Jämför du med vad en skrapgångsmatta kostar är spårrillning endast en bråkdel av priset.

Vi rillar betongytor i hela landet

Vi hjälper bönder med fräsning av betongytor i hela Sverige året runt. Under vintern kan vissa delar av vårt land begränsas men så länge vädret tillåter kan vi utföra arbetet. Vårt arbete påverkar inte den dagliga produktionen. Innan vi kommer behöver du se till att golven är nyskrapade samt att vatten och el finns tillgängligt. Varje gård är unik och vi skräddarsyr en lösning som är anpassad efter just ditt behov. Tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar dig, dina djur och din gård.